Pantbanken Umeå AB

Så går auktionen till


Våren 2005 höll vi vår sista traditionella pantauktion. Nu håller vi internetbaserade auktioner, där budgivningen sker via vår hemsida.

Under budgivningstiden visas godset i vår butik på Sveagatan 12. Där kan man se sakerna "live" och vi kan hjälpa dig att lägga bud.


Vi öppnar en ny auktion varje onsdag kl. 10:00, med undantag för semesteruppehåll. Auktionerna stänger tisdagar kl. 14:00.

Auktionsgodset läggs ut för budgivning i knappt två veckor. Observera att gods, i undantagsfall, kan strykas från listan om låntagaren vill lösa lånet efter att auktionen öppnat. Detta för att i första hand värna om låntagarna.

Att lägga bud:
Alla som registrerar sig kan lägga bud. Logga in med dina uppgifter. Gå in på den vara du vill lägga bud på, välja önskat maxbud i rullisten och skicka iväg budet. Tänk på att det tillkommer 15% provision på antaget bud!

Systemet bjuder automatiskt för din räkning upp till det belopp du angivit (ditt maxbud). Säg att utropet är 1000kr och ditt maxbud är 2000kr. Då bjuder systemet för din räkning upp till 2000kr. Om ingen bjuder emot blir ditt bud 1000kr.

Följande höjningar av budsteg används:

Belopp upp till 5.000kr: 25kr
Belopp upp till 10.000kr: 50kr
Belopp över 10.000kr: 100kr

Vid lika bud vinner den budgivare som lagt budet först. Om två likadana bud ligger efter varandra i budlistan beror det på att den tidigare budgivaren lade samma bud, fast tidigare. Det är samtidigt en signal att det budet var den tidigare budgivarens maxbud, annars hade budgivningen hoppat upp ett steg. Alltså behöver man bara lägga på ett budsteg för att leda!

Den som lagt det högsta budet när auktionen stänger har förbundit sig att köpa varan till angivet belopp + 15% provision. Om någon lägger bud inom auktionens sista fem minuterna förlängs auktionen i fem minuter tills dess att budgivningen slutar.

Efter auktionen:
Efter auktionens stängning skickar vi ett mail till vinnande budgivare med information om vilket gods man köpt och vad kostnaden blev.

Godset ska hämtas och betalas på Sveagatan 12 i Umeå inom tre dagar efter auktionens stängning. Vill du få godset skickat lägger du till fraktkostnaden och sätter in beloppet på Bg 950-5447 eller Swishar till nr. 123 269 5138. Fraktkostnaden är normalt 100 kr för rekommenderat brev vid ett värde upp till 10.000kr eller 250kr för ASS/VÄRDE vid ett inropsbelopp över 10.000kr.

Har du ropat in flera varor på samma auktion kan de oftast samskickas. Varor som vi inte kan skicka har information om det i varubeskrivningen. Skrymmande gods, som t.ex. instrument, kan skickas med bussgods efter överenskommelse på förhand.

Om inte varan är betald inom en vecka förfaller köpet. Den som inte fullföljer ett köp avstängs från att delta i våra auktioner i framtiden.

Om vi inte får några bud på en vara köper vi upp den själva och säljer den i butiken.
Nyheter

Pantbanken Umeå AB | Sveagatan 12, 903 27 UMEÅ | Tel: 090 - 13 80 30 | Email: info@pantbanken.com

Öppettider: Måndag - Fredag kl 10-17